Általános felhasználási feltételek

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Köszönjük látogatását!

A weboldal használatával, mint ráutaló magatartással Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.
A backpacker.hu domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely, portálon Vigh Borbála E.V., szolgáltatásival kapcsolatban érthetők el információk.
A weboldalt Vigh Borbála E.V., Cgj.: 39971859; adószáma: 66850971-1-43; a továbbiakban: „Üzemeltető vagy Szolgáltató”) hozta létre, üzemelteti és frissíti.
A honlap célja, hogy a magyarországi felhasználó közönség számára szolgáltasson információt és repülőjegy kereső szolgáltatást nyújtson. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a honlap látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!
A jogosulatlan felhasználókért az Üzemeltető nem vállal felelősséget!

A honlap tartalmának felhasználása

A honlapon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció az Üzemeltető kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A backpacker.hu weboldal és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra az Üzemeltető és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén a Felhasználó saját felelőssége.
Jelen honlap Felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem az Üzemeltető, sem a honlap írásában, létrehozásában, átvitelében és frissítésében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért.

Adatkezelés

Az Üzemeltető köteles az oldalon tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.
Az oldal használata során az Üzemeltető technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Üzemeltető fér hozzá.
A fenti információkat az Üzemeltető kizárólag a szolgáltatás  technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és az Üzemeltető között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért azok tartalmával. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető az adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben az Üzemeltető értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.
Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Hírlevélre feliratkozás

A honlap Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy az Üzemeltető részére továbbított információk helytállóságáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott elérhetőségi adatokat felhasználva az Üzemeltető rendszeres hírlevelet küldjön.

Határon átívelő felhasználás

A honlapot az Üzemeltető ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.
Az internetes oldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.
A jelen internetes oldal „ahogyan van” alapon elérhető, ezért az Üzemeltető nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az internetes oldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, az internetes oldalon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. Az ezekre irányuló kijelentésektől az Üzemeltető kifejezetten elzárkózik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.
Amennyiben az internetes oldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz a „Rólam” menüpontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webshopban megrendelhető könyv ára tartalmazza az ÁFÁ-t. A szállítási díjat, illetve a csomagolási díjat külön, ezen felül kell megfizetni.
A webshopban található termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

Webshop

Rendelést követően a szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Ez a levél tartalmazza azt a számlaszámot, amire a rendelés költségét utalnia kell. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a Megrendelő a terméket egy megadott címre rendeli, a kiszállítás 2-7 munkanapon belül történik külön díj fejében. Ennek mértéke egyedi, a rendeléstől függ. Ha a Megrendelő a személyes, budapesti átvétel lehetőségét választja, 24 órán belül ingyenesen átveheti a terméket. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Repülőjegy kereső szolgáltatás

Felhasználónak egy rövid kérdőívet kell kitöltenie igényfelmérés céljából. Ezt követően a kért csatornán a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Amennyiben a kérés világos, és a Megrendelő megerősíti a kérést, 24 órán belül kiküldésre kerül 2 lehetőség, egy legolcsóbb és egy kicsit drágább, de kényelmesebb ár. Ha ezeket a Megrendelő elfogadja, és érdekli az ajánlat, a szolgáltatás díját ekkor átutalással kell teljesítenie. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amint megtörtént, a Megrendelő megkapja azokat a linkeket, ahol az adott jegyet/jegyeket meg tudja venni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása mikor történik

általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

Megrendelő a webshopban megrendelt termék rendelésétől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, amennyiben a termék még nem lett kiküldve számára. Kipostázott, kézbesített terméket nem áll módunkban visszavenni.
Repülőjegy kereső szolgáltatásunknál az ár kiküldését követően, ha a Felhasználó nem szeretne élni az ajánlattal, következmények nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől.

Védjegyek

A honlapon szereplő márkanév vagy védjegy az Üzemeltető tulajdona vagy azok felhasználására jogosult. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

A jelen internetes oldal tulajdonosa Vigh Borbála E.V., az ott, valamint a megküldött hírlevelekben található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja Vigh Borbála E.V., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg az internetes oldalon.

A jelen internetes oldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen internetes oldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal!

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az az internetes oldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot avagy engedélyt biztosítana.
A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

Utolsó frissítés: 2019. április 4.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Még több kép az Instagramon

Kövess Instagramon